loader

Súlad s GDPR

Všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov (GDPR) nadobudne účinnosť od 25. mája 2018. GDPR je štandardizovaný rámec ochrany používateľských údajov, ktorý funguje v celej Európe a ukladá povinnosti organizáciám, ako je Tukup, ktoré spracovávajú osobné údaje v Európskom hospodárskom priestore.

Táto stránka stručne opisuje, čo spraví Tukup v záujme splnenia GDPR.

Po prvé, zlepšujeme našu transparentnosť aktualizovaním pravidiel ochrany osobných údajov, aby sme identifikovali údaje, zhromažďované od používateľov, akým spôsobom spracujeme a používame tieto informácie. Pokiaľ Taklacno používate aj naďalej, po zavedení aktualizácií, súhlasíte s týmto novým nariadením.

Po druhé, uznávame, že pre Vásje dôležité, aby ste dohliadali na svoje vlastné údaje, preto zavedieme funkcie, ktoré vám pomôžu získať jednoduché a dostupné informácie na stránke Tukup. Viac informácií o týchto funkciách poskytujeme, keď budú k dostupné.

Po tretie, keďže využívame povrch tretích strán (napr. Google, Facebook), aby sme sprístupnili spoločnosti Taklacno, preskúmame a prerokujeme tieto zmluvy v záujme zabezpečenia súlad s platnými právnymi predpismi vrátane GDPR. Pokiaľ sú vyžadované zmeny v uvedených dohodách, uzavrieme s našimi dodávateľmi dohody o spracovaní údajov.

Po štvrté, uznávame, že ochrana údajov zahŕňa pre nás aj to, preto zlepšujeme naše interné procesy a kontrolujeme prístup našich kolegov, aby sme sa vyhli incidentom v oblasti bezpečnosti dát a údajov.

Žiaden z vyššie uvedených krokov neovplyvní každodenné prevádzkovanie alebo používanie Taklacno – Vy a ostatní používatelia aj naďalej môžete slobodne surfovať a nakupovať čokoľvek.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s GDPR, alebo žiadosti o pomôc, vrátane prístupu, kontroly, aktualizácie a odstraňovania osobných údajov v aspekte spoločnosti Tukup, prosíme, pošlite nám e-mail na adresu predaj.nkcrystal@gmail.com